Det vises til tidligere oppstartvarsel for områderegulering for Bjerkekvartalet, datert 26.06.2018.

 

Det varsles herved at planområdet nå utvides i forhold til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - detaljregulering - for Bjerkekvartalet. Bakgrunnen for behov for utvidelse av planområdet er arbeidet med en ny kryssløsning for krysset Ødegårdsvegen/Bjerklundsbakken, samt at det er behov for noe areal for midlertidig anleggsområde, og at deler av Bjerklundsbakken må heves noe. Det legges opp til at eksisterende kryss erstattes av en rundkjøring som også vil fungere som hovedatkomst inn til planområdet for Bjerkekvartalet.

utvidelse bjerkekvartalet.JPG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommene med boliger, herunder blokkbebyggelse og parkering i kjeller. Boligblokken på gnr. 5, bnr. 140 antas å inneholde 40-50 boenheter fordelt på 4 etasjer, og boligblokken på gnr. 5, bnr. 42 antas å inneholde 6-10 boenheter fordelt på 2 etasjer.

 

Merknader sendes innen 04.07.2019 til: ak@orp.no, evt. Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim, med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no, evt. til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK.