Vi gjør oppmerksom på at rutiner for besøksdag i barnehagene vil bli noe endret grunnet koronasituasjonen. 

Vi oppfordrer til å ta kontakt med den enkelte barnehage ved spørsmål, eller eventuelle alternativ til besøk.