Kommunal planstrategi for Enebakk kommune 2016-2019 ble vedtatt av Kommunestyret i møte 24. oktober.

Kommunal planstrategi er et dokument som benyttes til å vurdere kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden. Dokumentet viser også utviklingstrekk og utfordringer for kommunen.