Det arbeides med dypstabilisering og annet veiarbeid flere steder i Enebakk kommune for tiden.

I Pettersrudveien på Flateby vil dette arbeidet ferdigstilles i løpet av dagen torsdag 31. mai.

Mandag 4. juni starter veiarbeid og dypstabilisering i Kjølstadveien i Ytre Enebakk. Arbeidet vil foregå både mandag og tirsdag.

Neste uke utføres også tilsvarende arbeid på Lotterudfeltet i Kirkebygda, nærmere bestemt i Rugveien og Byggveien. Her skal det også utføres asfaltfresing og skifte av kumringer. Dette arbeidet medfører en del bruk av store maskiner, og det anbefales at barn får følge av voksne til og fra skolen i tiden arbeidet pågår.

Arbeidene vil bli varslet med skilting, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.