I Ødegårdsveien på Flateby startet denne uken (uke 27) grusing- og rekkverksarbeid. Det blir også utført grøfting i forbindelse med trekking av rør. Mandag og tirsdag neste uke begynner arbeid med dypstabilisering, samt arbeid med utbedring av holdeplasser langs veien, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.

Hovedpunkter fremdrift Ødegårdsveien:

  • Uke 27: skilting, asfaltfresing, oppgrusing, rekkverksarbeider (demontering), holdeplassarbeider og overgraving av vei for trekkekummer.
  • Uke 28: dypstabilisering, komprimering av bærelag.
  • Uke 28-31: arbeid på holdeplasser, overvannsarbeid og grøfter
  • Uke 31-32: forberede asfaltering
  • Uke 33: asfaltering av vei og holdeplasser
  • Uke 35-36: montering av nytt rekkverk
  • Uke 37: demontere skilting