Sulerudveien i Enebakk er i svært dårlig forfatning etter vinteren. Sulerudveien - skadet dårlig vei - 17.04.18.jpg
Grusveien er skadet og sporete, og stedvis nesten uframkommelig for kjøretøy.

Driftsenheten i kommunen vil derfor med litt innleid hjelp utføre nødvendig akutt vedlikehold stedvis på Sulerudveien.

Arbeidet vil pågå i løpet av 2-3 dager og medføre trafikk av lastebiler, gravemaskin og hjullaster. Veien vil tidvis bli stengt i forbindelse med utlegging av nett og veiduk, og det vil være noe manuell trafikkdirigering på veien.

Samtidig med utbedringen vil det bli utført jobb andre steder på Sulerudveien av samme karakter som parsellen som ble oppgradert i 2017, opplyser driftsenheten.

Vi ber om forståelse for situasjonen, og ber folk kjøre forsiktig og vise hensyn mens arbeidet pågår.

(Foto: Jon Aleksander Rustad/Roaf.no)