Viken fylkeskommune vil gjøre trafikksikkerhetsarbeider ved Ubberudbogen og Ytre enebakk skole/ Tangen bru i uke 40.

  • Ved YES lages grøfter der de gamle bussholdeplassene er, og det bygges en forlengelse på turveien fra elva, bort til gangfeltet som går over til skolen.
  • I Ubberudbogen gjøres det arbeider for å gjøre svingen mer trafikksikker.

Viken Prosjekt setter i gang med å punktvis forsterket belysningen langs fylkesveien gjennom hele kommunen.
Lysmaster skal skiftes ut og armaturer byttes til LED, på strekningen Flateby til Råken.

Arbeidene starter i nærmeste fremtid.