Vil du være med å utvikle de sosiale tjenestene i NAV Enebakk, samt bistå de som har utfordringer med å komme ut i arbeid eller utdanning?

Vi har ledig en 100 % fast veilederstilling. 
NAV Enebakk betjener en kommune med ca. 11000 innbyggere, og vi er 22 ansatte fordelt på stat og kommune.
NAV Enebakk er godt i gang med arbeidet om å bistå de som har et ekstra behov for veiledning og bistand for å komme i arbeid eller utdanning. Som veileder vil din hovedoppgave være å videreutvikle dette sammen med teamet. 

Stillingen krever at du kan jobbe systematisk og målrettet.

Vi ser etter deg som vil jobbe i et engasjerende og nyskapende miljø.
Du har gode kommunikasjonsevner og er en nettverksbygger. 
Er du en person med mye pågangsmot, som kan være tydelig og direkte?
Er du en menneskekjenner?

Da er du sannsynligvis akkurat den vi leter etter. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Tett og koordinert arbeidsrettet oppfølging. Saksbehandling, råd og veiledning etter Lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsetaten.
 • Kartlegge faglige og personlige interesser, sterke sider, ferdigheter og muligheter.
 • Skape og opprettholde gode relasjoner med samarbeidspartnere.
 • Dokumentere skriftlig i NAV sine saksbehandlingssystemer.

Det tas forbehold om endringer i arbeids- og ansvarsområdet.

Den som søker må ha:

 • 3-årig høgskole som er relevant for stillingen.
 • Du må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
  Hvis du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål må god språkkunnskap dokumenteres.
 • Gode og relevante datakunnskaper.
 • Må ha førerkort kl B og det er en fordel om du disponerer egen bil.

Personlige egenskaper

 • Du har positivt menneskesyn og tro på at alle har muligheter.
 • Du har evne til å kunne arbeide selvstendig, målrettet og relasjonsbyggende.
 • Du kan vise til gode samarbeidsevner og stor grad av løsningsorientering.
 • Du kan håndtere uforutsigbarhet og endringer.
 • Du har gjerne utdanning eller erfaring med Supported Employment metodikken.

Vi ser etter en person som er utadvendt og som gir tillit både eksternt og internt.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Et godt arbeidsmiljø preget av engasjerte og kunnskapsrike kolleger i en organisasjon i endring.
 • Kollegaer som har åpenhet, respekt, redelighet og mot som grunnholdninger.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.
Lønn: Stillingen lønnes fra kr 423 500 – 550 000 ut fra kompetanse og erfaring.

Kontakt veileder Sabiha Farooq, telefon 406 44 198 eller leder Jorun Roaldset på telefon 400 38 503 for nærmere informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 06.02.2022

Søk elektronisk her

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.