Fylkesveier
Statens Vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av veilys i Oslo og Akershus. Du melder inn feil i dette området hos "Veilys kundesenter" og følger instruksen som blir gitt på siden.  Du kan eventuelt sende en melding til trafikkteknikk.oslo@otera.no

Kommunale veier og FV 326, FV 327 og FV 328
Arkel Romerike AS har ansvar for drift og vedlikehold av veilys langs kommunale veier i Enebakk, og overnevnte fylkesveier. For å melde inn feil, benytter du skjemaet under.