Alle som har søkt barnehageplass før 1. desember 2019 og ikke fått plass, eller som står på venteliste til annen barnehage, vil få en mail med informasjon om å bekrefte søknaden innen 15.desember 2019. Dersom søknaden ikke bekreftes innen fristen, vil søknaden automatisk bli slettet.

Ny søknad må da registreres i Barnehageportalen.

Dersom dere ikke har mottatt en slik mail eller har spørsmål angående oppdateringen, ta kontakt med barnehagekontoret i kommunen senest 12. desember 2019.