Alle som har søkt barnehageplass før 1. desember 2018 og ikke fått plass, eller som står på venteliste til annen barnehage, vil få en mail med informasjon om å bekrefte søknaden innen 15. desember 2018. Dersom søknaden ikke bekreftes innen fristen, vil søknaden automatisk bli slettet. Ny søknad må da registreres i Barnehageportalen.

Dersom dere ikke har mottar en slik mail eller har spørsmål angående oppdateringen, ta kontakt med barnehagekontoret i kommunen senest 14. desember 2018.

e-post: postmottak@enebakk.kommune.no
telefon: 64 99 20 00