Tema 2017:

Årets tema "Noe å glede seg over" handler om å finne de små og store tingene rundt seg om gir glede for deg selv og andre. Det kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.

10. oktober: Elevene på 9. og 10. trinn ved Enebakk og Mjær ungdomsskole, vil i skoletiden høre et foredrag av Eirik Lundblad.
I forbindelse med årets tema "Noe å glede seg over" tilbyr Eirik foredraget "Å se utenfor seg selv". Med dette temaet ønsker Eirik å motivere tilhørerne til å løfte blikket og se sine omgivelser og medmennesker. Dette ved å fokusere på å gjøre godt for andre og seg selv, finne sin egenverdi og gjennom å se seg selv utenfor seg selv, gi seg selv mer glede i livet. Eirik tar utgangspunkt i tapet av sin egen mor da han var ung gutt, og deler raust av sin livshistorie, og hvordan utfordringer i eget liv har formet og preget hans livsvalg - på godt og vondt.
Dagen markeres også med en hyggelig overraskelse i spisefri, i tett samarbeid med Enhet for psykisk helsearbeid og rus.

11. oktober: På kveldstid inviteres alle kommunens innbyggere til foredrag i Kultursalen i Kirkebygda.
Hit kommer Kristin Oudmayer. Hun holder foredrag og skriver om barns rettigheter, mobbing og psykisk helse. Siden 2010 har hun arbeidet i Unicef Norge. Foredraget tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv - med hovedvekt på skjult mobbing. Foredraget tar også for seg hvor viktig voksnes innsats er når det gjelder å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljø for alle barn. Oudmayer kommer også med konkrete forslag til tiltak. Foredraget dveler ved sårbarhet, voksne som rollemodeller for egne og andres barn og hva det vil si å være en betydningsfull voksen.

Foredraget på kveldstid 11. oktober starter kl. 19:00 i Kultursalen ved Enebakk ungdomsskole. Dørene åpnes kl. 18:30 med servering av kaker og kaffe.

Arrangør: Familiens hus i samarbeid med biblioteket og enhet for rehabilitering og friskliv.

Verdensdagen for psykisk helse - kampanjebilde 2017