Ytre Enebakk skole er en av 4 barneskoler i Enebakk kommune, og ligger flott til i skogkanten i Ytre Enebakk, med utsikt over det nydelige vannet Mjær. Skolen har 505 elever fordelt på 3-4 klasser på hvert trinn 1-7, samt forsterket avdeling for barn med funksjonsnedsettelser. Høsten 18 flyttet vi inn i helt ny skole med kapasitet for 800 elever, hvor vi har mange ulike gode arenaer for aktiv opplæring. I hjertet av skolen ligger forsterket avdeling; Lykkeliten. Der har vi ulike arenaer for godt samspill, med to ulike sanserom, musikkrom, gode bad og opplæringsrom. Avdelingen er godt utrustet med hjelpemidler, og jobber stadig med nyutvikling.

Vi er opptatte av å organisere elevene slik at det skapes best mulig vilkår for godt lærings- og sosialt miljø. Forsterket avdeling, Lykkeliten, er en mindre enhet på skolen for elever med ulike funksjonsnedsettelser fra hele Enebakk kommune. Fokuset er å gi elevene trygge, gode rammer. Det fordrer voksne som er faglig dyktige, er fleksible, ser hver enkelt elev og har godt humør.

På skolen sier vi at Vi har TROA! Da jobber vi for å skape Trygghet gjennom å vise Respekt, gi Omsorg og ta Ansvar.

Vi søker etter varme og trygge medarbeidere som kan kommunisere med både elever og voksne på en anerkjennende måte. Den ansatte må kunne jobbe både med de yngste og eldste barna på skolen, og også med utfordrende atferd og håndtering av dette. Elevene i gruppa kan ha ulike og sammensatte utfordringer, som autisme, multifunksjonsnedsettelser, CP og annet. Erfaring fra liknende jobber er ønskelig.

På den avdelingen har vi SFO for våre elever. Her må du derfor kunne jobbe mellom kl. 07.00 og 17.00, samt i høst- og vinterferie.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å gjennomføre bl.a. atferdsanalytisk opplæring og trening, samt stell, i samarbeid med andre ansatte på avdelingen. I tillegg kommer det behov for å gjennomføre opplæring i kommunikasjon via ASK, og andre digitale hjelpemidler, etter veiledning fra spesialpedagog. Det er vesentlig for den ansatte å samarbeide med ulike yrkesgrupper på skolen, samt andre instanser, for å sikre elevenes helhetlig tilrettelegging av skolehverdagen.

Kvalifikasjoner:

  • Vernepleier, helsefagarbeider eller ha tilsvarende kompetanse

Personlige egenskaper:

  • Trygg, tålmodig og varm voksen som kan bevare roen i stressende situasjoner
  • Det er viktig at du tåler utfordrende situasjoner med utagering.
  • Erfaring og kompetanse om multifunksjonshemming og autisme hos barn vektlegges, samt personlig egnethet.
  • Åpenhet og pålitelighet verdsettes, samt lojalitet til beslutninger som gjøres i teamet
  • Ha løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
  • Evne til å se enkeltelevers styrke og særskilte behov, og ha en helthetlig pedagogisk tankegang ved å se mulighet for læring og mestring i alle situasjoner
  • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Menn oppfordres til å søke.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med godt humør og en varierende arbeidsdag.
Tilsetting vil skje på vanlige kommunale vilkår og pliktig medlemskap i KLP/SPK.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte rektor Ingelinn Gramstad på tlf: 488 69 298.

Besøk også gjerne:

Eventuelle vitnemål og attester tas med til intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest framlegges.

Søknadsfrist: 05.12.2021

Søk elektronisk her

Oppstart: Så snart som mulig

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig