Veteraner i Enebakk inviteres i år til en felles markering på frigjøringsdagen 8. mai på Oscarsborg festning, sammen med veteraner fra alle kommunene i Follo samt Hurum kommune.

Den årlige markeringen av 8. mai er i utgangspunktet et lokalt anliggende i hver kommune, men Frogn kommune ved ordfører Odd Haktor Slåke har i år tatt initiativ til et felles arrangement i samarbeid med kommandanten på Oscarsborg, festningsforvalteren på Oscarsborg og Veteranhuset Camp Oscarsborg.Oscarsborg festning - foto: Einar Ingvaldsen/forsvarsbygg.no

Disse partene har laget følgende program for arrangementet:

  • Kommunenes/lokale foreningers program gjennomføres.
  • Kl. 17:00 – Oppmøte Veteranhuset Camp Oscarsborg, Husvikveien 44, Drøbak
  • Ca. kl. 17:20 – Fergetransport til Oscarsborg. Mottakelse ved Havnefortet
  • Ca. kl. 17:45 – Omvisning/gudstjeneste på Oscarsborg festningsmuseum
  • Ca. kl. 20:00 – Festmiddag/bevertning
  • Ca. kl. 22:00 – Fergetransport til Sundbrygga

Enebakk kommune støtter opp om og tilbyr dette arrangementet til våre veteraner med følge.

Påmelding til ordforer@enebakk.kommune.no innen 29. april. Arrangementet er gratis for kommunens veteraner med følge.

Vennlig hilsen Øystein Slette,
ordfører Enebakk kommune

(Foto: Einar Ingvaldsen/Forsvarsbygg.no)