Stillingen er plassert i enhet Helse barn og unge som har 14.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og sekretær. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus.

Familiens hus i Enebakk kommune består av PPT, Helse barn og unge, Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, NAV.

 

Psykologen er en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Målgruppen er barn og unge (0-18 år) og deres familier, samt gravide og barselkvinner.

 Hovedarbeidsoppgaver:

 • Behandling av lette og moderate psykiske plager

 • Primærforebyggende arbeid / folkehelsearbeid med fokus på psykisk helse

 • Tverrfaglig samarbeid, undervisning og veiledning

 • Fast medlem av tverrfaglig familieteam samt kriseteam i kommunen

   

Utdanning:

 • Offentlig godkjent psykologutdannelse

 

Vi ønsker deg som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig

 • Er løsningsorientert, positiv og lojal

 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team

 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse

   

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

 

Vi kan tilby deg:

 • Et godt og spennende arbeidsmiljø

 • Utfordrende arbeidsoppgaver

 • Aktive og engasjerte medarbeidere

 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og ekstern

 • God pensjonsordning i KLP

   

Søknadsfrist: 16.08.20

 

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søker må disponere bil i tjenesten.

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helse barn/ unge Angelika Johnsen, tlf. 64 99 22 10.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

 

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.