Helse og omsorgsavdelingen

Enhet Helse barn og unge

Vi har ledig 100 % midlertidig stilling som psykolog med snarlig tiltredelse.

Stillingen er tilknyttet helsestasjonen og er plassert i enhet Helse barn og unge. Enheten har 15,9 faste årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, leger, fysioterapeuter, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier, sykepleier i rusforebyggende arbeid, psykolog og sekretærer. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus, med barnehage og skole - og eksterne samarbeidspartnere.

Familiens hus i Enebakk kommune består av PPT, Helse barn og unge, Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus og NAV.

Psykologtilbudet er en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Målgruppen er barn og unge (0-18 år) og deres familier, samt gravide og barselkvinner. Tilbudet skal ivareta gravide, barselkvinner og foresatte, samt barn og ungdom som viser psykiske vansker.

Den som ansettes i stillingen vil bli en del av psykisk helseteam i enheten, sammen med fast psykolog, familieterapeut, spesialsykepleier og psykiatrisk sykepleier.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Behandling av lette og moderate psykiske plager hos barn, unge, gravide og kvinner i barsel.
 • Primærforebyggende arbeid / folkehelsearbeid med fokus på psykisk helse
 • Gruppevirksomhet og undervisning for barn og ungdom, bl.a. mestringsgrupper og psykologisk førstehjelp
 • Undervisning og veiledning til ansatte og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med ansatte i barnehage og skole rundt barn og ungdom

Utdanning:

 • Offentlig godkjent psykologutdannelse

Vi ønsker deg som:

 • Har relevant erfaring med målgruppen
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

Vi kan tilby deg:

 • Et godt og spennende arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte medarbeidere
 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og ekstern
 • Fleksitid
 • God pensjonsordning i KLP

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Det kan forekomme at man bruker egen bil i tjenesten.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med plassansvarlig Tone Sem Slette på telefon 47 79 22 79/64 99 22 10 eller psykolog Maia Eidem på telefon 47 79 63 79.

 

Søknadsfrist: 16.05.2021

Søk elektronisk her

Det vil bli avholdt intervjuer fortløpende frem mot søknadsfrist.

Mulighet for snarlig tiltredelse.

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.