Arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid, vaksinering, helseundersøkelser og tilbud om oppfølging ifølge Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 • Spennende prosjektarbeid knyttet til bl.a. HFU

 • Individuell oppfølging og koordinering av tjenester omkring barn, unge og foresatte

 • Foreldreveiledning, bl.a. COS kurs

 • Helseopplysning i grupper, klasser og foreldremøter

 • Undervisning i psykologisk førstehjelp, mestringsgrupper «Helt sjef» og «PIS grupper» i tett samarbeid med bl.a. frisklivkoordinator og psykolog

   

Kvalifikasjoner
Videreutdanning i helsesykepleie

Helsesykepleierstudenter er velkomne til å søke

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en faglig engasjert helsesykepleier som trives med å jobbe med barn og ungdom

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Løsningsorientert, positiv og lojal

 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team

 

Erfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

 

Vi kan tilby deg:

 • Faglig utvikling med kompetansepåfyll

 • Internt veiledningsfora

 • Godt og spennende arbeidsmiljø

 • Utfordrende arbeidsoppgaver

 • Aktive og engasjerte medarbeidere

 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

 • Fadderordning med tett oppfølging og veiledning

 • Flexitids ordning

   

Søknadsfrist 16.08.20

 

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søker må disponere bil i tjenesten.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helse barn/ unge Angelika Johnsen, tlf. 64 99 22 10.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Søk elektronisk her     

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

 

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.