I år har vi uvanlig store snømengder, og ved raskt væromslag kan snøsmeltingen skjeFlom - Illustrasjonsbilde fort og ukontrollert. Teknisk avdeling i Enebakk kommune jobber med en rekke forebyggende tiltak før snøsmeltingen kommer skikkelig i gang. Dette kan være tiltak for å hindre skader på infrastruktur og bygninger, samt å sikre framkommelighet for folk og kjøretøy. Aktuelle tiltak vi kan iverksette kan være brøyting for å åpne grøfter, renske bekker og grave frem kummer og sluk.

Innbyggerne i Enebakk sitter på mye verdifull lokalkunnskap, og kommunen håper folk vil bidra til at vi kan komme våren i møte på best mulig måte. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger fra publikum om de vet om plasser vi kan forvente problemer med for mye vann, og vi bør ta grep på forhånd.

Du kan med fordel bruke tjenesten «Mitt nabolag» (gul knapp like under søkefeltet på forsiden) til å gi oss beskjed. Her kan du blant annet bruke kartet til å markere hvor du mener kommunen bør undersøke forholdene, og du kan gi en beskrivelse av situasjonen.

Vi setter stor pris på din hjelp!