Unge utøvere mellom 13 og 20 år bosatt i Enebakk kommune kan søke innen fagområdene musikk, dans, teater, visuell kunst, sirkus, skapende skriving og "annet". De som nomineres har mulighet til å vinne et stipend på 10 000 kroner.

Man behøver IKKE være elev på kulturskolen for å søke.

...

Send søknaden til kulturskolen@enebakk.kommune.no.
Søknadsfrist er 5. Februar.

Søknaden må inneholde:
1. Navn
2. Adresse
3. Fødselsår
4. Telefonnummer
5. E-postadresse til deg selv og foresatte
6. Kategori/ fagområde
7. Bilde
8. En beskrivelse av søkeren/ søknadstekst
9. Beskrivelse av DRØMMEN
10. Samtykkeskjema

Har du spørsmål kan du kontakte kulturskolen på telefon
950 18 340 eller E-post (se over).

Lykke til!!!