De kommunale barnehagene er i stadig utvikling, og vi søker nå etter nye medarbeidere som ønsker å være med i våre team

Ved siden av områdene i rammeplanen, så er barns psykiske helse, relasjonskompetanse, leken, trygghetssirkelen og å utvikle et godt fagmiljø områder vi jobber ekstra godt med.
Om dette er områder som engasjerer deg, så oppfordrer vi deg til å søke hos oss.

Vi ønsker deg

 • som har et positivt barnesyn og som organiserer deg slik at du har tid til å leke med barna og er bevisst din rolle som fagperson
 • som har et bevisst forhold til «hva er barnets beste»
 • som er god på samarbeid og delegering
 • som deler egen kunnskap og engasjement med kolleger
 • som bruker faget aktivt i samarbeid med andre i utformingen av hverdagen i barnehagen
 • som er kreativ og løsningsorientert
 • som har bevisst holdning til lederrollen
 • som er god til å bygge gode profesjonelle relasjoner til de voksne og nære relasjoner med barna og opptrer lojalt mot barna, foreldrene og kollegaer
 • som er opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • som er opptatt av egen og teamets faglige utvikling, og faglige diskusjoner
 • som er strukturert, og har evne til å gjennomføre planer og ideer som samsvarer med barnehagens satsningsområder

De kommunale barnehagene har et godt arbeidsmiljø som preges av glede og humor hos de ansatte. Vi er opptatt av nærvær og gode samspill med både barn og kollegaer. Det er viktig for oss at barnehagene er et sted vi gleder oss til å gå til hver dag.

Da barnehagene er i stadig utvikling, ønsker vi medarbeidere som har et blikk på egen kompetanse og faglig utvikling. Kommunen tilbyr egne fagsamlinger for pedagogene på tvers av alle de kommunale barnehagene.

Barnehagene har høy brukertilfredshet blant brukerne. Foreldre i de kommunale barnehagene er engasjerte, og opptatt av at barnehagene skal være et godt sted å være for barna.

Vi kan tilby

 • Godt arbeidsmiljø med humor og glede
 • Medarbeidere som jobber målbevisst og godt i team
 • Godt faglig samarbeid med de kommunale barnehagene og øvrige instanser i kommunen
 • God oppfølging ved behov for alle ansatte i barnehagen, og veiledning av nyutdannede barnehagelærere av sertifisert veileder i kommunen
 • En barnehage med høy score på brukerundersøkelser
 • Gode lærende møter med fokus på løsninger

Ytre Enebakk barnehage har visjonen «Der lek og læring går hånd i hånd»

Vi har behov for:

 • To pedagogiske ledere i 100% fast stilling, med oppstart 14.12.2022
 •  En pedagogisk leder, 100% svangerskapsvikariat i perioden 01.12.2022-31.12.2023

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt enhetsleder Gry Thorsteinsen 928 08 243.

Kirkebygden barnehage har visjonen «Der leken er viktigst»

Vi har behov for:

 • En pedagogisk leder i 100% fast stilling, med oppstart 03.01.2023

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enehtsleder Veronika Repstad 922 68 208.

Det kreves godkjent barnehagelærerutdanning.

Vi ønsker deg velkommen som søker, og gleder oss til å motta din søknad.

Søknadsfrist: 21.10.2022

Søk på stilling som pedagogisk leder i våre barnehager

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.