Enebakk kommune står overfor en omfattende oppgave med gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19. I den forbindelse har vi behov for ekstra personell som kan settes inn både til praktiske oppgaver og til selve vaksineringen.

Det er behov for 6 servicevennlige personer med kompetanse i å behandle mennesker profesjonelt. Arbeidsoppgavene inkluderer å bidra i organiseringen med mottak og registrering av pasienter til vaksinering, ivareta smittevern, og bistå under selve vaksineringen. Vaksineringen vil foregå på to skift pr dag.

Skift 1: kl. 8 – 14:15

Skift 2: kl. 14 – 19

Arbeidsoppgaver:

  • Ansatte til å registrere pasienter: 1 ansatt pr. skift.
  • Ansatte til å ta imot pasienter i grupper, organisere og ivareta smittevern; 2 ansatte pr. skift, – en av disse bistår i registrering når pasientene kommer.

Vi har også behov for flere sykepleiere og helsesykepleiere som kan bistå i å trekke opp vaksiner (skal dobbeltkontrolleres), samt være med på selve vaksineringen.

Opplæring vil bli gitt.

Varighet:

I forhold til hva kommunen mottar av vaksiner; fra 1 til 4 skift pr uke inntil all vaksinering ifølge anbefaling fra FHI er gjennomført. Det vil si at kandidater kan settes inn som tilkallingsvakt i en arbeidsplan med faste oppgaver og kan bli innkalt når kommunen får melding om mottak av vaksiner.

Har du mulighet til å bidra i dette viktige arbeidet?

Send en kortfattet søknad med CV og/eller litt informasjon om din bakgrunn og utdannelse, til postmottak@enebakk.kommune.no, eller per brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Merk søknaden «Personell til vaksinasjon mot Covid-19».

Ved spørsmål om stillingene, kontakt HR-sjef Dag Møkleby på telefon 900 55 626