Enebakk sykehjem er et sykehjem med korttidsavdeling, langtidsavdeling, skjermet avdeling for mennesker med demenssykdom og Roligheta med rullerings- og

avlastningsplasser. Korttidsavdelingen tar imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten for korttidsopphold, samt andre med behov for kortvarig pleie

og omsorg. Korttidsavdelingen har eget rom for palliativ pleie. Sykehjemmet har fast tilsatt lege og fagsykepleier.

 

Vi søker etter en avdelingsleder i vikariat til Enebakk sykehjem, avdeling Ignagard

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglige ansvar for pasienter og beboere
 • Ivareta pasienter, pårørende og ansatte på en god måte.
 • Koordinering av pasienter inn og ut av avdelingen
 • Styring av personalressurser, Notus
 • Personalansvar i samarbeid med enhetsleder
 • Samarbeid med sykehjemslege, legevakt og sykehus
 • Ønskede kvalifikasjoner:
 • Autorisert sykepleier
 • Gjerne videreutdanning i ledelse, men dette er ikke et krav
 • Interesse for fagutvikling
 • Positiv til endringer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet

Stillingen er ledig fra og med april 2021 eller i henhold til avtale og frem til 1.07.2022

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.
 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Hege Steen Scott på telefon 93408390

 

Søknadsfrist: 19. mars 2021

Søk elektronisk her
 

Intervjuer gjennomføres fortløpende frem mot søknadsfristens utløp

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.