Etablerertjenesten i Akershus er et tilbud til alle i fylket som ønsker å starte for seg selv. Vi tilbyr veiledning og kurs – der vi tar for oss de mest vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til å etablere egen bedrift. Uansett hvor du er i prosessen – er du velkommen til å ta kontakt. De fleste tilbud er gratis, men krever påmelding på nettsiden. Etablerertjenesten i Akershus er finansiert av Akershus Fylkeskommune og kommunene. 

Målet med våre kurs og veiledningstilbud er å hjelpe deg å lage en god forretningsplan som setter deg i stand til å starte og utvikle en lønnsom forretningsvirksomhet. Hvorvidt prosjektet ditt lykkes avhenger i stor grad av deg selv, din vilje og dine personlige egenskaper. Under kurs- og veieldningsperioden vil du hele tiden jobbe med din forretningsidé og din forretningsplan. Bestill time for veiledning eller meld deg på et av våre kurs – og vi står beredt til å hjelpe deg!

Les mer om kursprogrammet og individuell veiledning på Etablerertjenesten i Akershus' nettsider

Temakurs 1: Forretningsmodellering - Follo 7. mai 2019

Hvordan bygge en kommersiell bedrift? Hvilke hensyn må man ta? Hvordan skal man tjene penger?
Temakvelden forklarer hvordan man skaper en enkel og praktisk plan for å skape sammenheng og systematikk mellom forretningside, forretningsmodell, mål, handlingsplaner og budsjett og gir deg oversikt over hvilke oppgaver som må løses for å få bedriften på bena.

  • Når: Tirsdag 7. mai 2019, kl 17:00-20:00
  • Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1 1430 Ås

Temakurs 2: Markedsføring og konseptutvikling - Follo 14. mai 2019

Hva skal du være, hvordan skal du gjøre det og for hvem?
Temakvelden hjelper deg å forstå kunders kjøpsadferd slik din bedrift kan utvikle suksessfulle markedsstrategier. Kurset gir innsikt i kjøps- og beslutningsprosesser, segmentering, posisjonering, produktutvikling og markedskommunikasjon. 

  • Når: Tirsdag 14. mai,  2019 kl 17:00-20:00
  • Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås

Temakurs 3: Salg og kontaktskapende arbeid - Follo 28. mai 2019

Hvordan øke omsetningen gjennom å selge smartere?
Temakvelden gir innsikt i hvordan man bruker kundeinnsikten fra markedsarbeidet til å utvikle og planlegge salgsstrategier. Temakurset tar og for seg den behovsorienterte salgssamtale og hvordan man opptrer i direkte kontakt med kunden. Kurset er praktisk rettet. 

  • Når: Tirsdag 28. mai 2019, kl 17:00-20:00
  • Sted: Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås

Meld deg på kursene via kursoversiktsiden hos Etablerertjenesten i Akershus 

Veiledning

Trenger du å snakke med en veileder, kan du bestille time ved å fylle ut og sende inn skjema her. Du vil da innen kort tid få en e-post fra Etablerertjenesten i Akershus. Du velger selv det kontoret i regionen som passer deg best (forutsatt ledig kapasitet).