Valget avvikles i Enebakk kommune søndag 8. september kl 13.00 til 18.00 og mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00 (Det er to skift mandag.)

Disse dagene trenger vi engasjerte personer til å delta i valglokalene på de følgende steder:

  • Flateby Samfunnshus, 1911 Flateby
  • Enebakk Herredshus, 1912 Enebakk
  • Mjærhallen, 1914 Ytre Enebakk

Hvem kan være valgmedarbeider:

  • Du må fylle 18 år i løpet av 2019
  • Du kan ikke stå oppført på noen av valglistene

De viktigste oppgavene til valgmedarbeiderne er å legge til rette for og ta imot stemmer på valgdagene, samt veilede velgere ved behov.

Alle som jobber som valgmedarbeider må gjennomføre obligatorisk opplæring. Opplæringsdagen vil bli i slutten av august.

Godtgjørelsen pr. vakt er kr 1435,-.

Synes du dette høres interessant ut? Send e-post til postmottak@enebakk.kommune.no

eller ta kontakt med Sonja Tomasbråten, telefon: 64 99 20 00.