Det er for tiden mye rådyr og elg i bevegelse rundt om i kommunen, og Enebakk kommune ber derfor alle bilister om å være ekstra oppmerksomme på faren for viltpåkjørsler.

Dette gjør du på stedet:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Avlivning av vilt krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kommunen er «eier» av hjorteviltet og har folk som foretar ettersøk og eventuelt avliving av påkjørte dyr. Dyrene skal registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, uansett om dyret blir avlivet eller ikke. Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet.

Viltvakta i Enebakk har døgnbemannet telefon og kan kontaktes på vakttelefon 482 75 288.

Enebakk kommune kan kontaktes for eventuell bekreftelse på viltpåkjørsel om forsikringsselskapet trenger dette.

Viltbånd

Viltbånd.jpgPå kommunens servicetorg kan du få viltbånd, som du kan oppbevare i bilen. På båndene er det nyttig informasjon både om hvordan redusere risikoen for kjøre på hjortevilt og hva som skal gjøres om uhellet er ute.

Se også Vilt og trafikk sine hjemmesider