For deg som er eller lurer på om du er utsatt for vold

Vold kan ta ulike former, som fysiske slag og spark, nedsettende kommentarer og kontroll og overvåkning.  Personer som er utsatt for vold kan kjenne på at de er mye på vakt for den andres sinnsstemning og mulige reaksjoner (går som på eggeskall), at de kjenner på lav selvfølelse, selvtvil og til og med skyld for volden de utsettes for. Det kan av ulike årsaker være vanskelig å gå ut av et forhold der man er utsatt for vold.

Du kan lese mer om hva vold er her.  Dersom du trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet i kommunen, med krisesenteret i Nedre Romerike  eller Follo eller fastlegen din. Dersom du er barn eller ungdom og er eller lurer på om du er utsatt for vold fra foreldrene dine, kan du kontakte barnevernet i arbeidstiden eller barnevernsvakten etter kl 15.

Husk at du alltid har rett på tolk dersom det er lettere for deg å få satt ord på det du kjenner på på morsmålet ditt.

 

Du kan også lese mer om veier ut av vold her:

Hjem - Dinutvei.no           

Er du utsatt for vold? – Politiet.no

For deg som ønsker å håndtere sinnet ditt på en annen måte

Det er lov å være sint. Sinne er en sunn og viktig følelse som forteller oss noe om hvem vi er og hva vi synes er ok. Sinne forsvarer grensene våre. Men sinne kan også gjøre at vi mister den andre av syne og gjør ting vi i etterkant ikke synes er ok, eller ikke er slik vi ønsker å være.  Man kan også få tilbakemelding på at ikke var greit for den det gjelder, for eksempel kjæresten din eller barnet ditt. Det kan være slag, men det kan også være nedsettende kommentarer, trusler eller å ødelegge ting. Hvis du lurer på eller føler seg sikker på at måten du håndterer og uttrykker sinnet ditt på er skremmende eller truende eller til skade for andre skal du vite at det er det mulig å endre på.

Husk at du alltid har rett på tolk dersom det er lettere for deg å få satt ord på det du kjenner på på morsmålet ditt.

 

ATV-stiftelsen har jobbet med dette i over 30 år, og har hjulpet mange ut av vold. De har kontor i Ski, Lillestrøm og Oslo, og man betaler kun egenandel.

 

Littsint – Sinnemestring for foreldre er en nettside med noen selvhjelpsstrategier for foreldre som opplever at de blir sinte mot barna sine på en måte de ikke synes er ok.

Dersom du kjenner at du vil snakke om hvordan du blir sint på barna dine eller ønsker veiledning til grensesetting eller sinnemestring, kan du også ta det opp med helsestasjon for barn og unge.

 

Familievernkontoret i Follo og Nedre Romerike tilbyr hjelp til sinnemestring.

Sjalusi

Sjalusi er en veldig vond følelse. Man kan kjenne seg utrygg, redd for å ikke være bra nok, redd for å stole på, sint på den andre som man opplever utfordrer og skaper denne følelsen. Sjalusi er ikke vold, men ofte kan man forsøke å behjelpe denne vonde følelsen på en måte som ikke er ok for den andre. Det kan dreie seg om å sjekke kjæresten din sin telefon eller sosiale medier, å ville bestemme hvem kjæresten din får lov til å ha kontakt med eller å spørre ut eller anklage kjæresten din på en måte som han eller hun ikke synes er ok.

Sjalusi er som gift for forholdet – det kan gjøre begge utrygge og være et hinder for at man får gode opplevelser og samtaler sammen. Dersom du kjenner at dette treffer deg skal du vite at det er mulig å endre på. I terapi kan man jobbe med å finne andre måter å håndtere sjalusien på, og med å føle seg tryggere i relasjonen. Du kan søke om hjelp ved Lavterskel samtaletilbud i kommunen.

For hjelpere og helsepersonell

Mistenker du at noen du jobber med er utsatt for eller utøver vold? Trenger du veiledning på hvilke skritt du skal ta og hvor du kan henvende deg? Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress har utviklet en veileder til hjelperen:

NKVTS - En veileder om vold i nære relasjoner

Du kan ringe barnevernet for å drøfte saker der du er i tvil om meldeplikt, og familievernkontoret (i Follo eller Nedre Romerike ) dersom du lurer på om din pasient/bruker kan få et tilbud der.

 

Andre nyttige ressurser:

 

https://plikt.no/  -om avvergeplikten

Hjem - Dinutvei.no           

Nettstedene til krisesenteret i Nedre Romerike  og Follo

ATV-stiftelsen

Littsint – Sinnemestring for foreldre

Hjem | Statens Barnehus – her kan du søke råd og veiledning dersom du mistenker vold eller overgrep

REBESSA | Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd 

NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst - RVTS Øst (rvtsost.no)