Mer om barnehagen

Vi ønsker å gi barna en trygg og innholdsrik hverdag, hvor de gjennom lek og magiske opplevelser, får en følelse av mestring og at de blir tatt på alvor.

Vi prøver å fange opp barnas innspill og interesser og bruker dette i de aktiviteter og temaer vi har. Det aller viktigste for barn er LEK, og vi ønsker at barna i vår barnehage skal få tid og rom til å utfolde seg i lek. Gjennom leken tilegner de seg sosiale ferdigheter, språk og kunnskap om omverden.

 

Vår visjon:

Ytre Enebakk barnehage - der lek og læring går hånd i hånd!

Våre grunnverdier er GLEDE - OMSORG – KUNNSKAP

Våre satsningsområder for barnehageåret 2020 - 2021:

  • Miljøer der barn opplever den magiske leken
  • Barns psykiske helse
  • Kommunikasjon, språk og tekst

Vil du lese mer om Ytre Enebakk barnehage? Gå inn på våre hjemmesider:
http://www.ytreenebakk.barnehageside.no/