Mer om barnehagen

Vi ønsker å gi barna en trygg og innholdsrik hverdag, hvor de gjennom lek og daglige rutiner opplever mestring og kan føle at de blir tatt på alvor. Et av våre satsningsområder er barns rett til medvirkning. Vi prøver å fange opp barnas innspill og interesser og bruker dette i de aktiviteter og temaer vi har. Det aller viktigste for barn er LEK, og vi ønsker at barna i vår barnehage skal få tid og rom til å utfolde seg i lek. Gjennom leken tilegner de seg sosiale ferdigheter, språk og kunnskap om omverden.

 

Vår visjon

Ytre Enebakk barnehage - der lek og læring går hånd i hånd!

Våre grunnverdier er GLEDE - OMSORG – KUNNSKAP