Ytre Enebakk skole er en av 4 barneskoler i Enebakk kommune, og ligger flott til i skogkanten i Ytre Enebakk, med utsikt over det nydelige vannet Mjær.  Skolen har 546 elever fordelt på 3-4 klasser på hver trinn 1-7, samt en avdeling for barn med funksjonsnedsettelser.

Høsten 2018 flyttet vi inn i helt ny skole med kapasitet for 800 elever, hvor vi har mange ulike gode arenaer for aktiv opplæring.  Vi er opptatte av å organisere elevene slik at det skapes best mulige vilkår for godt læring- og psykososialt miljø.  Det arbeider omtrent 40 engasjerte, stabile lærere her, som har fokus på å gi elevene trygge, gode rammer. Det fordrer voksne som er faglig dyktige, er fleksible, ser hver enkelt elev og som har godt humør. I tillegg har vi flere fagarbeidere og assistenter som gjør en flott innsats i å følge opp enkeltelever.
I vårt arbeid med å skape et godt miljø, er vi opptatt av gode fellesskapsopplevelser.

Vi arbeider systematisk med å ha dyktige klasseledere. Vi skaper muligheter for gode samarbeidsmuligheter, for systematisk erfaringsdeling og felles kompetanseheving for de voksne.  Vi er organisert i team, og jobber aktivt for god samarbeidskvalitet.  Skolen innførte høsten 2019 1:1 pc/iPaddekning for elevene, flere av lærerne er engasjerte Teams-brukere, og vi har fokus på å gi elevene motivasjon i lærlingsarbeidet gjennom bl.a. variasjon i opplæringsmetoder.

Skolen har vært en PALS-skole i snart 15 år, og vi sier "Vi har TROA!".
Da jobber vi for å skape Trygghet gjennom å vise Respekt, gi Omsoord og ta Ansvar.

Ytre Enebakk skole har ledige faste lærerstillinger 100% fra januar 2020 av, med ønske om kompetanse som grunnskolelærer, samt gjerne kompetanse i begynneropplæring og spesialpedagogikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Vi søker etter engasjert og dyktig lærer med god kompetanse innen klasseledelse
 • Du må like å arbeide i team, og ta et felles ansvar for skolens pedagogiske arbeid
 • Undervisning på trinn, i gruppe og med enkeltelever
 • Du må ha god IKT-kompetanse, og erfaring med bruk av IKT i undervisningen

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for undervisning på barneskoletrinn
 • God IKT-kompetanse
 • Svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Utdanning:

 • Høyskole / Universitet, Diplom-/Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag
 • Lærer
 • Pedagogikk

Egenskaper:

 • Du er en lærer med god og tydelig klasseledelse
 • Du er en lærer som er tett på elevenes læring og utvikling, og har et sterkt pedagogisk engasjement der elevenes læring er i fokus
 • Du er en lærer som er positiv, lojal, har godt humør, er fleksibel og skaper ode relasjoner til elever, foresatte og ansatte
 • Du har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En inkluderende arbeidsplass med mye arbeidsglede
 • Et helt nytt, moderne bygg med mange flotte arenaer som vi skal videreutvikle mye trivsel og god læring i
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtaleverket

Tiltredelse: så snart som mulig

Søknadsfrist: 20.12.2019

Søk elektronisk her

I henhold til offentleglova §25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.