Zikafeber er regnet som en mild sykdom - symptomene kan bestå i feber, leddsmerter, øyebetennelse og utslett. Rundt tre av fire smittede vil ikke få symptomer i det hele tatt. Antagelig kan sykdommen i sjeldne tilfeller føre til Guillan-Barrés syndrom. Gravide som reiser til rammede områder kan imidlertid dersom de blir smittet risikere å overføre virus til fosteret. Det er og beskrevet noen ytterst sjeldne tilfeller av seksuell overføring. Menn som har vært i berørt område og har en gravid partner, bør derfor bruke kondom den første måneden etter hjemkomst. Har han laboratoriebekreftet zikafeber, bør han bruke kondom i 6 måneder etter symptomfrihet.

Reiseråd til gravide eller de som prøver å bli gravide:

Helsedirektoratet råder gravide om å vurdere å utsette reiser til de affiserte områdene, dersom reisen ikke er nødvendig, spesielt til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber. 
Se oversikt over berørte områder på www.fhi.no .

Den beste måte å unngå å bli smittet på er å beskytte seg mot myggstikk (myggnett om natten, dekke bar hud på dagen og bruke myggmidler) ved opphold i rammede områder.

Gravide som har oppholdt seg i de affiserte områdene oppfordres til å oppsøke lege eller jordmor ved hjemkomst med tanke på eventuell oppfølging.


Les mer om sykdommen hos Folkehelseinstituttet