Om Hauglia skole

Hauglia skole er en 1.-4. trinns skole som ligger på Flateby i Enebakk kommune. Skolen ligger med idylliske Østmarka og Øyeren som nærmeste naboer.

Skolen ble bygget i 1975, men er siden utvidet to ganger. Første gang i 1997, for å ha plass til seksåringene. I 2003 ble skolen bygd ut med tre klasserom og SFO-base på grunn av sterkt økende elevtall.

Vi har om lag 230 elever og 40 ansatte. Skolen er opptatt av å utvikle sterke læringsfelleskap, både for elever og ansatte. Skolen bruker iPad som læringsverktøy, og skolens satsingsområder er stasjonsundervisning og leseopplæring. Skolebiblioteket vårt er vi stolte av. Her finnes både lesebinge, sofaer, nye bøker som bidrar til å øke leselysten blant elevene våre.

Skolens flotte skolegård og nærhet til skogsområde appellerer til variert lek og god læring. Alle trinn har uteskole en eller flere ganger i uken. Da flyttes undervisningen ut for en hel dag eller bare for noen timer.  Å bruke naturen som læringsarena er både inspirerende og motiverende for elevene.

Vi jobber hardt for å opprettholde et positivt skolemiljø. Flere ganger i løpet av året har vi fellessamlinger på tvers av trinnene. 4.klassingene våre kurses i å være aktivitetsledere, noe som betyr at de på rundgang har ansvar for å tilby diverse aktiviteter som alle elever kan delta på, i storefriminuttene.

Kontakt Hauglia skole

Kontakt Hauglia SFO