SFO på Hauglia skole

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og med barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Åpningstider

På Hauglia er SFO en arena for lek og læring i trygge omgivelser, og er en del av skolens helhetlige skolemiljø.

Søk eller endre plass

Alle elever på 1.-4. trinn får plass på SFO. Du søker om, og endrer plass på SFO gjennom Visma SFO. 
Frist for å søke for nye 1. trinns-elever er 15. april samme år de starter på skolen.

Søk, endre eller si opp plass på SFO

Kontakt oss – SFO Hauglia

Mobil baseledere: 48 21 70 35
E-post: hauglia.skole@enebakk.kommune.no
 
Telefon til basene: 64 99 20 80 – trykk 2
deretter:

  • SFO 1. trinn: tast 1
  • SFO 2.-4. trinn: tast 2
  • SFO-leder: tast 3

Beskjeder til SFO legges inn i appen “Min skole – Foresatt" innen kl. 12:00

Foreldreutvalg SFO  Se råd og utvalg

Pris og redusert betaling i SFO

Matservering på SFO

Hver ettermiddag serveres det et enkelt mellommåltid.

De barna som benytter morgenplass må ha med matpakke til frokost, hvis de ikke spiser dette hjemme.

Rammeplan

Fra 1. august 2021 har skolefritidsordningen fått en nasjonal rammeplan. Rammeplanen skal bidra til et mer likeverdig SFO-tilbud, uansett hvor barnet bor.

Rammeplanen framhever barndommens egenverdi, trygghet, omsorg og trivsel, mangfold og inkludering, skaperglede, engasjement og utforskertrang, demokrati og felleskap, samt bærekraftig utvikling.

Rammeplanen har fem satsningsområder:

  • Lek og inkludering
  • Fysiske og kulturelle aktiviteter
  • Sunne måltider og matglede
  • God dialog og godt samarbeid
  • Kvalitet og videreutvikling av SFO

Rammeplanen (udir.no)