Permisjon fra pliktig opplæring

Du kan søke om permisjon fra pliktig opplæring dersom det er helt nødvendig. Her finner du informasjon om kriterier for permisjon og hvordan du søker. Din permisjonssøknad blir vurdert dersom skolen mener det er forsvarlig.

Følgende momenter ligger til grunn for vurderingen

  • Elevens faglige utvikling
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens fravær/permisjonshistorikk
  • Hvordan planlagt undervisning vil bli kompensert fra foresattes side.

Din permisjon kan innvilges:

  • Ved viktige familiebegivenheter
  • Idrettslig eller kulturell deltakelse på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Din permisjon innvilges ikke:

  • Ved kartleggingsprøver, heldagsprøver og eksamen
  • Første skoleuke
  • Innvilges ikke for mer enn to dager

Det er ditt ansvar som foresatt å sørge for at eleven får opplæring i permisjonstiden. Eleven kan følge de planene som kontaktlæreren eller faglærere har gjort tilgjengelig.

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist, men husk å søke i god tid før du ønsker permisjon, da behandlingstiden kan variere.

Søk permisjon fra pliktig undervisning

Du vil få svar på søknaden din via din digitale postkasse eller som brev innen 10 dager.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om permisjon fra undervisningen, ta kontakt med rektor.