Handlingsprogram 2024-2027 er vedtatt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Se handlingsprogram med økonomiplan

 

Jobb i Enebakk - ledige stillinger

Vi har mange arbeidsmuligheter og kan tilby jobber innen blant annet helse og omsorg, oppvekst, samfunnsutvikling, NAV, og administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

Ledige stillinger