Foreldrebetaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling for plass på SFO vedtas årlig av kommunestyret.
Det betales for 11 måneder i året.  Juli er betalingsfri siden dette er feriemåneden, og SFO er stengt.

For sent henting faktureres etter vedtatt gebyrsats med kr 525, uavhengig av klassetrinn og plasstilbud. 

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med en samlet inntekt under kr 575 000 kan få redusert foreldrebetaling. 
En husholdning defineres som ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Søk redusert foreldrebetaling for SFO

Redusert pris for søsken

Hvis du har mer enn ett barn i SFO vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det må oppgis når du søker SFO-plass.

  • Det gis 25 % prisreduksjon fra og med barn 2.

Det gis ikke søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.