Oversikt over lag og organisasjoner

Våglia vel

Våglia vel drifter kommunale lekeplasser i Sløssåsveien, Haresvingen, Grevlingveien og Vågliaveien samt akebakken i Revefaret.

Vellet formidler også grunnpakke for TV og Internett fra Telenor, da vellet eier kabelnett i Våglia.
Adresse Kontakt Kategori
Våglia vel
Pb 112
1917 Ytre Enebakk
Elin Melbøe Sørensen
Telefon: 906 30 587
E-post: post@vagnett.no
Aktiviteter
Kontaktpersoner