Oversikt over lag og organisasjoner

Enebakk Brass

Et brassband bestående av musikere i alderen 16 - 80 år. Ingen aldersgrense. Vi spiller variert musikk fra de fleste tidsepoker. Faste oppdrag inkluderer bygdedagen, vår- og høstmarked på Vågsentret, kirkekonserter og salmekvelder, og spilling på Vågsentret før jul. Vi deltar også på seminarer og konserter med andre korps, og var i Trondheim på todagers seminar i november 2022.
Adresse Kontakt Kategori
Enebakk Brass
Osloveien 216
1914 Ytre Enebakk
Marie Nilsen
Org.nr.: 970750176
Telefon: 48 20 14 86
Aktiviteter
Kontaktpersoner