Oversikt over lag og organisasjoner

Danseklubben Ignar

Danseklubben Ignar tilbyr dansekurs og ulike danseaktiviteter, samt toradergruppa Rallar'n.
Vi leier ut Kulturhuset Ignarbakke (et livssynsnøytralt lokale) til ulike arrangementer.
Adresse Kontakt Kategori
Danseklubben Ignar
Ignaveien 44 1912
1912 Enebakk
Danseklubben Ignar
Telefon: 480 25102
Aktiviteter
Kontaktpersoner