Koronavaksinering - Ny dag 21. juni

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose (dose 5) til personer over 75 år og beboere på sykehjem.

Det er kommet anbefaling fra FHI om ny oppfriskningsdose (dose 5) til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdom avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå.

Vaksineringen vil som FHI anbefaler, gjennomføres på Familiens Hus. 
Inngang er nede, på baksiden av huset. Følg skilting. 

Det er satt opp en siste vaksineringsdag før sommeren: 21. juni.

Bestill time til vaksinering på HelseNorge.no

Gå til timeavtaler, bestill time, velg deretter Enebakk kommune vaksinasjon (koronavaksine Gamleskolen). Der vil dere finne ledige timer. 

Du kan også bestille time ved å sende e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no

Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
Vaksine og vaksinering er fremdeles gratis for de som ønsker vaksine. 

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer.