Samtalegruppe for pårørende til personer med demens våren 2024

Har en av dine nærmeste en demenssykdom?

Samtalegruppe i Enebakk

Trenger du noen å snakke med eller ønsker du å møte andre i tilsvarende situasjon? 

Det skal være samtalegruppe for pårørende til personer med demens i Enebakk fire torsdager denne våren. I samtalegruppa kan en dele tanker, følelser og erfaringer med andre som er i tilsvarende situasjon. Gruppen vil ledes av demenskoordinator. Alt det snakkes om i samtalegruppa vil være taushetsbelagt. 

Tidspunkt: Torsdag 8. februar, 14. mars, 11. april og 23. mai klokken 13:00 - 14:30. 

Sted: Ignagard. Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Påmelding til demenskoordinatorer: 

Synnøve Ask Kowalczyk, tlf. 45 72 63 10
E-post: synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no

Heidi Upshur, tlf. 45 73 21 37
E-post: heidi.naomi.upshur@enebakk.kommune.no

Påmeldingsfrist er 5. februar 2024