Sommerferietilbud for barn og unge i Enebakk 2023

Her får du oversikt over sommerferietilbudene til barn og unge i Enebakk kommune.

  • Med unntak av Bø-turen er alle tilbudene i kommunens regi gratis og med lunsj
  • Du kan melde deg på kurs i det skoletrinnet du begynner på til høsten
  • Førstemann til mølla-prinsippet gjelder ved påmelding
  • Gi beskjed hvis du trenger buss for å komme til kommunens aktiviteter. Vi ordner busskort, som du kan hente uken før aktiviteten.

Kommunens sommerferietilbud

Lag og foreningers sommerferietilbud

Utfyllende informasjon og priser finner du på den enkelte organisasjons nettsider.