Sommerferietilbud for barn og unge i Enebakk 2024

Her får du oversikt over sommerferietilbudene til barn og unge i Enebakk kommune.

  • Alle tilbud i kommunens regi er gratis og med lunsj. Arrangement på biblioteket er uten lunsj.
  • Du kan melde deg på kurs i det skoletrinnet du begynner på til høsten
  • Førstemann til mølla-prinsippet gjelder ved påmelding
  • Gi beskjed hvis du trenger buss for å komme til kommunens aktiviteter. Vi ordner busskort, som du kan hente uken før aktiviteten.

 

Kommunens sommerferietilbud

Lag og foreningers sommerferietilbud

Utfyllende informasjon og priser finner du på den enkelte organisasjons nettsider.