Sommerferietilbud for barn og unge i Enebakk 2024

Her får du oversikt over sommerferietilbudene til barn og unge i Enebakk kommune.

  • Alle tilbud i kommunens regi er gratis og med lunsj
  • Du kan melde deg på kurs i det skoletrinnet du begynner på til høsten
  • Førstemann til mølla-prinsippet gjelder ved påmelding
  • Gi beskjed hvis du trenger buss for å komme til kommunens aktiviteter. Vi ordner busskort, som du kan hente uken før aktiviteten.

Påmelding åpner mandag 10. juni kl. 15:00.

Kommunens sommerferietilbud

Lag og foreningers sommerferietilbud

Utfyllende informasjon og priser finner du på den enkelte organisasjons nettsider.