Kontakt oss - Kirkebygden barne- og ungdomsskole (KIBUS)

Du kan ta kontakt med oss på telefon 64 99 20 60
Send skolen en e-post

Åpningstid: mandag-fredag kl. 08:00-15:30

Besøksadresse

Barnetrinnet:

Lotterudveien 9B
1912 Enebakk

Ungdomstrinnet:

Lotterudveien 2-4
1912 Enebakk

Postadresse

Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

eDialog - Sikker sending for personsensitive opplysninger

Send skolen en e-post

Logg inn i Visma for å sende melding til kontaktlærer

Kontaktopplysninger

Rektor Turid Ramberg
Telefon: 64 99 20 60 
Send en e-post til rektor

Assisterende rektor/SFO-leder Fidelma Berg
Telefon: 64 99 20 60
Send en e-post til ass. Rektor/SFO-leder

Inspektør barnetrinn, Heidi Bøhler
Telefon: 64 99 20 60
Send en e-post til inspektør barnetrinn

Inspektør ungdomstrinn, Frode Langen
Telefon: 64 99 20 60
Send en e-post til inspektør ungdomstrinn

Inspektør ungdomstrinn, Mie Breyer
Telefon: 64 99 20 60
Send en e-post til inspektør ungdomstrinn

Skolesekretær barnetrinn Ann-Kristin Moen
Telefon: 64 99 20 60
Send en e-post til skolesekretær barnetrinn

Skolesekretær ungdomstrinn Camilla Svendsen
Telefon: 64 99 20 60
Send en e-post til skolesekretær ungdomstrinn

Følg Kirkebygden barne- og ungdomsskole på Facebook

Råd og utvalg

FAU, SU og SMU

FAU-, SU- og SMU-kontakt Eivind Bjørken Orstad