Om barnehagen

Kirkebygden barnehage ble åpnet i 1989, og ligger plassert i “Hjertet av Enebakk”. Vi som holder til her er stolte av vårt rolige oppvekstmiljø, og nærheten til skogen.

Vi har tilgang på stor akebakke og skøytebane om vinteren, fine skogsområder, “den røde plassen” og nærhet til både bibliotek, skole og kommuneadministrasjon. Vi har faste turdager der barna får brukt kroppen sin i variert terreng i nærmiljøet.

Avdelinger

Fødselstallene i Kirkebygda har variert mye, noe som har ført til oppgang og nedgang i antall avdelinger. Barnehagen har nå 3 avdelinger åpent på Storehuset.

  • Avdeling blå er en småbarnsavdeling med plass til 9 barn i alderen 1-2 år.
  • Avdeling gul er en aldersblandet avdeling med 20 plasser for barn mellom 2-5 år.
  • Avdeling rød er aldersblandet avdeling med 20 plasser for barn mellom 2-5 år.

Kontaktinformasjon til avdelingene

Barnehagen har løpende opptak utenom hovedopptaket og tar inn barn som søker plass. 

Barnehagens visjon og verdier

Barnehagens visjon er Kirkebygden barnehage- der leken er viktigst.  
Våre verdier er omsorg, raushet og glede.

Satsningsområder

Satsningsområdene til barnehagen er lek og kommunikasjon, språk og tekst. Språket er vår viktigste form for kommunikasjon. Det er nøkkelen til å fungere godt i samhandling med andre barn i barnehagen og for å ha en god progresjon på alle andre utviklingsområder.

Ved å satse på leken fremmer vi barnas følelse av egenverd og livsmestring. Å legge godt til rette for lek er den beste måten vi kan jobbe med barns psykiske helse på. Retten til god lek henger sammen med retten til et godt liv for barna. Det er i leken barna lære mest og best i barnehagealder. Det gjenspeiler seg også i visjonen vår - der leken er viktigst. Dette forplikter oss til at leken skal ha størst plass i hverdagen vår.

Kirkebygden barnehage - Barnehagefakta

Vedtekter for kommunale barnehager i Enebakk kommune