Organisasjonen Enebakk kommune

Kommunens ledergruppe, avdelinger, enheter og organisasjonskart.

Kommunens ledergruppe

  • Andreas Halvorsen - kommunedirektør
  • Berit Albrecht - stabsleder HR og organisasjon
  • Olav Gjesdahl Weng - kommunalsjef kultur og oppvekst
  • Sissel Ruud-Hansen - kommunalsjef helse og mestring
  • Marianne Holen - kommunalsjef miljø og samfunn
  • Stian Grimsrud (konstituert) - stabsleder virksomhetsstyring og økonomi
  • Torbjørn Lindrup Bjørklund - leder program og prosjekter

Slik er kommunen organisert 

Enebakk kommune består av fire kommunalområder: 

Organisasjonskart Enebakk kommune

Organisasjonskart - april 2024 (PDF, 51 kB)

Organisasjonskartet er ikke universelt utformet. Vi jobber med å få på plass et klikkbart og universelt utformet organisasjonskart på denne siden.