Regionale og lokale samarbeidspartnere

Enebakk kommune samarbeider med en rekke regionale og lokale interesser og organisasjoner i arbeidet med samfunnsutvikling og tjenesteyting.

Oversikt over selskaper/samarbeid der Enebakk kommune er involvert

Regionråd

Regionråd
Hva Hvem Hvor
Folloregionen IPR Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås Nordre Follo

Aksjeselskaper

Aksjeselskaper
Hva Hvem Hvor
Follo Futura Holding AS Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby, Ås og Viken fylkeskommune Boks 112, 1431 Ås
Enebakk Produkter AS Enebakk 1912 Enebakk

Interkommunale selskaper (IKS)

Interkommunale selskaper (IKS)
Hva Hvem Hvor
Viken kommunerevisjon IKS Drammen, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål og Ås Postboks 4197, 3005 Drammen
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS Aremark, Asker, Aurskog-Høland, Drammen, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker, Ås Postboks 304, 1471 Lørenskog
Øst 110-sentral IKS Øvre og Nedre Romerike brann- og redning IKS, Follo Brannvesen IKS, Indre Østfold brann og redning IKS, Aremark, Halden, Sarpsborg; Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Movar IKS Nordre Follo
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) Enebakk, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm Lillestrøm, Postboks 98, 2021 Skedsmokorset
Krise- og incestsenteret i Follo IKS Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Ås, Oppegård og Vestby Langbakken 9, 1434 Ås
Follo Brannvesen IKS Enebakk, Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås Nordre Follo, Teglveien 18 B, 1400 Ski
Romerike Krisesenter IKS Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes Nittedal, Rælingen, Lillestrøm og Ullensaker Lillestrøm, Postboks 30, 2021 Skedsmokorset

Selskaper organisert etter kommunelovens §27

Selskaper organisert etter kommunelovens §27
Hva Hvem Hvor
Follo barnevernvakt Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Ås og Vestby Follo barnevernvakt, Postboks 3010, 1402 Ski
Kemneren i Follo (KIF) Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås Nordre Follo
Nedre Romerike kommunal akutt døgnenhet Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Enebakk Husebyveien 18, 2020 Skedsmokorset

Selskaper organisert etter kommunelovens §28

Selskaper organisert etter kommunelovens §28
Hva Hvem Hvor
Interkommunal innkjøpsordning (NRI) Enebakk, Nittedal, Aurskog-Høland Rådhusveien 1, 1482 Nittedal
Øyeren IKT Enebakk og Rælingen Rælingen
Follo barne- og ungdomsskole Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås Nordre Follo, Postboks 3010, 1402 Ski
Follo Medisinske Senter Nordre Follo, Frogn, Ås, Enebakk Nordre Follo, Vardåsveien 3, Ski

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale
Hva Hvem Hvor
Kompetansehjulet i Follo (KHF) Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås Nordre Follo