Dine rettigheter

Dine rettigheter om innsyn og sletting av personopplysninger i Enebakk kommunes systemer.

Hva har jeg krav på?  

Hva må jeg gjøre?

Ta kontakt med oss på e-post postmottak@enebakk.kommune.no  

Du skal få svar på din e-post senest innen 3 uker. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da kontakt med kommunen på postmottak@enebakk.kommune.no