Personvernerklæring

Personvernerklæringen forteller hvordan Enebakk kommune samler inn og bruker personopplysninger.

Hvorfor har vi en personvernerklæring?

Målet er å gi overordnet informasjon om vår behandling av personvernopplysninger og sikre at personvernet ivaretas av Enebakk kommune i samsvar med krav til behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven av 20.07.2018 samt personvernforordningen, med tilhørende forskrifter. 

Enebakk kommune har personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger. Erklæringen kommer opp hver gang man går inn på et elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. 

Ansvar for personvernerklæring

I kommunen er kommunedirektøren behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger, mens det daglige ansvaret er delegert til leder for den aktuelle behandlingen. 

Formålet med behandling av personopplysninger

Enebakk kommune ønsker å sikre at du som bruker av tjenester i kommunen skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. 

Personopplysningsloven kapittel 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. I det alt vesentlige kan personopplysninger bare behandles når den registrerte har samtykket, men med noen unntak. 

Uten samtykke kan opplysninger behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, i særlige tilfeller dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser (beror på tillatelse fra Datatilsynet) eller dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål i de tilfeller der samfunnets interesse klart overstiger ulempene for den enkelte. 

Opplysninger som du fyller inn, sendes til behandlingsansvarlig og opplysningene skal gjøre at den behandlingsansvarlige settes i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse på en trygg måte.   

I visse tilfeller må fødselsnummer benyttes. Fødselsnummer kan bare benyttes i behandlingen nå det er saklig grunn for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å sikre slik identifisering i forbindelse med saksbehandlingen.  

Samtykke om lagring og bruk av personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er tilstrekkelig sikret ved denne erklæringen, samtykker du til bruk og lagring ved opprettelsen av din brukerprofil. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene. 

Alle personopplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken som innsendelsen gjelder. 

Jeg ønsker ikke å samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte deg av våre elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte, ved å sende brev pr post eller ved oppmøte. 

Lagring av opplysninger

Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på kommunens server, men vil ikke være tilgjengelig for saksbehandler før du velger innsending. Når du har valgt innsending har du samtidig samtykket i at mottaker kan motta opplysningene. 

Sikkerhet av overføring av data

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker kryptert forbindelse (SSL). Løsningen er den samme som brukes i nettbankene.