VA-norm

Enebakk kommune og vannverkene har en felles vann- og avløpsnorm utarbeidet sammen med flere kommuner på nedre Romerike.

Normen ivaretar våre interesser og krav i prosjekteringsfase, byggefase samt driftsfase for alle vann- og avløpsanlegg.  

For avklaring om tekniske løsninger i ditt prosjekt kan du kontakte vannverkene om det gjelder vann eller fagansvarlig avløp/overvann. 

Norm og tilhørende vedlegg er tilgjengelig...