Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT er en samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Felles innsats for en tryggere hverdag.

Hva kan vi hjelpe deg med?

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

SLT kan bidra med flere tiltak som kan forebygge rus, kriminalitet og utenforskap. 
SLT samarbeider tett med alle instanser i og utenfor kommunen som jobber med barn og unge, inkludert politiet.

SLT tilbyr i tillegg foredrag: Foreldreforedrag, elevforedrag og foredrag til ansatte i Enebakk kommune. Eksempler på foredrag er Ung i Enebakk, Se meg Bry deg og Nettvett.

SLT-teamet i Enebakk består av SLT koordinator og to miljøterapeuter som jobber ute på skolene og ute blant ungdommen.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge opp til 24 år, og deres familier, kan få hjelp og støtte fra kommunens SLT-team.

Kontaktinformasjon: per.gundersen@enebakk.kommune.no
Besøksadresse: Familiens hus, ungdomsseksjonen. Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk.